Cisim hakkında
 
 
 
 
İsim:

Haydut liderini Çağırma Madalyonu

Savaş Madalyonları
Seviye5  40

 
 
Cisim özellikleri
 
Nesne başkasına devredilemez!
Bu tür çağırma madalyonları ölen haydut liderini çağırmanıza yardımcı olur.
Madalyonu satın almak için Kötülük yapan onur puanınızın 1000 olması gerekir.